Klubbens instruktører

Frederikshavn Kajakklub råder over følgende instruktører: 

 • Anders Lyngshede-Larsen (havkajak)
 • Bengt Mønnike (havkajak)
 • Carsten Jensen (havkajak)
 • Jan Michalik (havkajak)
 • Lars Ullitz (havkajak)
 • Morten Kølbæk Christensen (havkajak)
 • Pia Nordam-Ullitz (havkajak)
 • Per Kristensen (havkajak)
 • Theresa Lyngshede (havkajak)

 • Jesper E. Jensen (tur- og kap-kajak)
 • Johnny Søttrup Christensen (tur- og kap-kajak)
 • Jørgen Lie (tur- og kap-kajak)
 • Morten Juul Christiansen (tur- og kap-kajak)
 • Oscar Kølbæk Rosenberg (tur- og kap-kajak)
 • Steffen Hansen (turkajak)
 • Aase H. Jensen (turkajak)