Nøgle til klubben

Nøgle til klubben

 

Når du har meldt dig ind i klubben, har betalt kontingentet for det pågældende kontingentår, har roet minimum 50 km i klubregi sammen med en eller flere af klubbens erfarne roere og har aflagt prøve overfor én af de registrerede klubinstruktører, kan du købe nøgleadgang til klubben.

Nøgleadgangen er ikke betinget af, at du ved prøven opnår tilladelse til aleneroning, men derimod betinget af, at du har gjort dig bekendt med klubbens regler og sikkerhedsbestemmelser.

Nøgleadgangen bestilles hos
Jan Michalik, mobil 21 43 78 76, mail:  jan.michalik@youmail.dk 
Bengt Mønnike, mobil 29 90 22 01, mail:  bengt.moennike@gmail.com

Nøglen koster et engangsbeløb på kr. 200,- og er til ejendom.

Hvis du mister din nøgle, kan du ved betaling af kr. 200,- få lavet en ny.

Du betaler nøglen ved indbetaling til klubbens konto i Spar Nord, reg.nr. 9006, konto nr. 4575326256