Sommeraktiviteter

Sommersæsonen starter omkring 1. april med standerhejsningen og foregår altid på en lørdag tæt på den 1. april klokken 14.00.

Formanden indleder sæsonen med en tale, hvorefter klubben byder på kaffe og kage.

Sommersæsonen byder på en lang række aktiviteter, som opslås på aktivitetskalenderen og på klubbens rokort.

Aktiviteterne omfatter bl.a. :

  • Fællesroning foregår tirsdag og torsdag. Her ror erfarne og nye roere sammen, og der er rig mulighed for at udveksle erfaringer og gode råd undervejs.
  • Fælles klubture til rovandene i vores umiddelbare nærhed. Her kan nævnes Ryå, Voer Å, Mariager Fjord, Ålborg, Løgstør, Nibe og Løkken. Længere klubtur over 4-5 dage, gerne længere væk fra Rønnerhavnen. De senere år har der været klubture til skærgården i Fjällbacka (Sverige), Helgelandskysten (Norge), Det sydfynske Øhav, Djursland og Færøerne.
  • Pletkurser, hvor der gennemføres emne-baseret uddannelse. Det kunne være redninger, rullekursus, navigation, pakning af kajak, reparation af skade på kajakkerne. Hvis du har et særligt ønske om et pletkursus, kontakt en af instruktørerne eller et bestyrelsesmedlem.
  • Grill-roning afholdes efter en fællesroning og betyder, at man mødes på klubbens tagterrasse eller i klubhuset og griller og spiser sin medbragte mad sammen med andre klubmedlemmer.
  • Arbejdsdag, hvor man frivilligt giver en hånd med ved forskellige vedligeholdelsesopgaver. Der males, luges ukrudt, gøres rent og vaskes op, vinduerne vaskes og skadet materiel repareres.
  • Sommersæsonen slutter omkring 30. september – igen en lørdag klokken 14.00, hvor formanden holder et kort tilbageblik over sæsonen og uddeler pokaler, inden klubben byder på kaffe og kage.